Priser og betingelser

Det køsta å væra kar

Alt nødvendig sikringsutstyr er inkludert i prisen. Eventuell transport og overnatting kommer i tillegg. Prisen er beskrevet ut i fra antall deltagere. Turene har ulik maks begrensning på antall deltagere.

Faktura vil bli sendt ut før tur

Falketinden via Pioneerruta (maks 2 stk)

2: 3000,-  pr pers

1: 5500,-  pr pers

Falketinden + Stølsnostinden (maks 2 stk)

1:  6500,-  pr pers

2: 3500,-  pr pers

Torfinnstraversen (2 stk maks)

2: 4500,-  pr pers

1: 6500,-  pr pers

Uranostinden Normalvegen (maks 8 stk)

5-8: 1300,-  pr pers

4: 1600,-  pr pers

3: 2000,-  pr pers

2: 2500,-  pr pers

1: 5500,-  pr pers

Uranostinden Sørryggen (maks 2 stk)

2: 3000 ,-  pr pers

1: 5500,-  pr pers

Store Skagastølstind (maks 2 stk)

2: 4500,-  pr pers

1:  6500,-  pr pers

Store Austanbotntind (maks 2 stk)

2: 3500 ,-  pr pers

1: 5500,-  pr pers

Kurs

etter avtale

NOK 

Andre turer

etter avtale

NOK minumum 5000,-

Betingelser

Deltakelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader.  Vi ønsker å minimere denne risikoen ved at våre arrangementer ledes dyktige førere og som forholder seg til gjeldende sikkerhetsforeskrifter.

På våre arrangement har føreren det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa. Føreren er en kompetent person som er godt kjent med sikkerhet i fjellet, mulige faremomenter og sikkerhet i grupper. Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med gruppas forutsettninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr osv), det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding.

For at veilederen skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa må alle deltagerne være medansvarlige og:

  • Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet
  • Inrette seg som en del av gruppa
  • Gå etter føreren om ikke annet er avtalt

Stoppe/vente ved avtalte plasser

Andre viktige momenter ved våre arrangement:

  • Det er viktig at den enkelte deltager informerer føreren om sykdommer og/eller plager som kan være relevant for sikkerheten under arrangementet.
  • Deltager er pliktig til å erstatte skadet og/eller selvforskylt tap av utstyr lånt av BerntsenFjell.


Betaling: 

Faktura vil bli sendt elektronisk til kontaktperson/gjester i forkant av turen.

Dersom du ønsker å booke tur en bestemt dato, betales et depositum på 1000 kr pr guide. Avbestilling: 6 uker før, ingen avgift, 2-5 uker før = depositum . 1 uke før = 50% av full summ.

Vær og forhold spiller inn i fjellet. Dersom turen ikke kan gjennomføres pga vær eller føre vil det bli gitt tilbud om alternativ tur som passer forholdene.

BerntsenFjell forbeholder seg retten til å flytte eller avlyse turer/kurs p.g.a. vær og føreforhold, sjukdom/skade blant guider, evt for få påmeldte. De påmeldte skal då få beskjed så tidlig som mulig.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang